CO TO JEST KOD CVV2

CO TO JEST KOD CVV 2 / CVC 2 Kody autoryzacji karty znajdują zastosowanie w przypadku transakcji zdalnych, w których nie można zastosować numeru PIN. Wprowadzone je w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowania ilości podejrzanych […]