PRZELEW SWIFT

PRZELEW SWIFT – CO TO JEST?

Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) zostało powołane do życia w 1973 roku przez ponad 200 banków z 15 krajów.

Głównym celem projektu było ułatwienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy bankami. Obecnie SWIFT zrzesza ponad 8 tysięcy instytucji z 208 państw świata i pośredniczy w transakcjach bankowych, giełdowych oraz maklerskich.

Przelew SWIFT umożliwia dokonanie płatności w dowolnej walucie do dowolnego banku i kraju.

Przelew SWIFT – koszt i czas realizacji

Standardowym czasem realizacji usługi, jest opcja D+3.

Oznacza to, że pieniądze znajdą się na rachunku odbiorcy do 3 dni od wykonania dyspozycji.

Istnieje także możliwość wykonania szybkiego przelewu (w tym samym lub następnym dniu), ale w takim przypadku znacząco wzrastają jego koszty (nawet dwu-trzykrotnie w stosunku do opcji standardowej).

Transferując środki przy pomocy SWIFT, możemy wybrać jeden z trzech wariantów podziału kosztów: SHA,OUR i BEN (w dalszej części artykułu, wyjaśniamy czym się różnią).

Jeżeli jesteśmy już przy opłatach – te są znacznie większe niż w przypadku przelewu europejskiego SEPA.

Wysokość prowizji zwykle jest ustalana procentowo i zależy od wielkości transferowanej kwoty. Zazwyczaj widełkami jest tu przedział od 0,2 do 0,5% (min. 20 zł – max. 250 zł).

Przelew SWIFT a SEPA

 • Rejon
 • SWIFT – cały świat
 • SEPA – UE + Andora, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Monaco, San Marino, Szwajcaria + terytoria niezależne
 • Waluty
 • SWIFT – wszystkie waluty
 • SEPA – Euro
 • Czas realizacji przelewu
 • SWIFT – środki na konto w banku odbiorcy trafią do 3 dni (D+3) od zlecenia przelewu
 • SEPA – środki znajdą się na rachunku adresata do końca następnego dnia roboczego (D+1)
 • Opcja przelewu ekspresowego
 • SWIFT – Tak (za dodatkową opłatą D+0 oraz D+1)
 • SEPA – Brak
 • Banki pośredniczące (prowizje)
 • SWIFT – Mogą występować w zależności od waluty, rejonu i czasu realizacji
 • SEPA – Brak
 • Przeciętne opłaty
 • SWIFT – minimalne i maksymalne limity opłat: 0,2-0,5% kwoty przelewu (20-250 zł)
 • SEPA – od bezpłatnych (np. Nest Bank) do 10 zł
 • Podział kosztów przelewu
 • SWIFT – SHA, OUR, BEN
 • SEPA – SHA

Podczas przeprowadzania rozliczeń międzynarodowych, mamy do wyboru 3 opcje podziału kosztów przelewu:

SHA – koszty przelewu są dzielone pomiędzy uczestników transakcji (nadawca pokrywa prowizje w swoim banku, a odbiorca przelewu w swoim).

OUR – wszystkie koszty przelewu pokrywa jego nadawca.

BEN – wszystkie koszty przelewu pokrywa jego odbiorca.

Przelew SWIFT – na co zwrócić uwagę?

Przelewy w obcej walucie, wykonywane pomiędzy dwoma polskimi bankami, traktowane są jak przelewy zagraniczne (w przypadku opcji SWIFT, może się to wiązać z dodatkową prowizją dla banku pośredniczącego).

Niektóre banki mogą naliczać opłaty nie tylko za nadanie, ale także za odbiór przelewu zagranicznego (zwykle jest to koszt kilku-kilkunastu zł).

W przypadku podania błędnych danych przy przelewie, bank odbiorcy może nas obciążyć kosztami niedoszłego transferu środków.

Zobacz również, co to jest przelew SEPA oraz przelew SORBNET.