MBANK PROMOCJA

mBANK PROMOCJA

Kto może wziąć udział w promocji?

Z akcji promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie, mające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium Polski oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Wymogiem dodatkowym jest ponadto, aby klient po 1 stycznia 2017 r. nie posiadał (i nie był współposiadaczem) w mBanku konta osobistego ani oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

mBank promocja – co można zyskać?

W akcji bonusowej “eKonto z premią” można zdobyć dwie premie pieniężne – 100 zł i 60 zł.

A dodatkowo – promocyjne oprocentowanie 2% do 10 tys. zł na rachunku oszczędnościowym Moje Cele.

mBank promocja – jak zdobyć 100 zł bonusu?

  • Do 27 stycznia 2021 r. złóż wniosek o otwarcie eKonta wraz z kartą płatniczą (+ opcjonalnie rachunku oszczędnościowego Moje cele) na specjalnej stronie promocyjnej.
  • Uzupełnij wymagane informacje i zaakceptuj regulamin.
  • Podpisz umowę o konto i kartę (w oddziale banku lub w obecności kuriera). 
  • W ciągu 7 dni od otwarcia konta zapewnij jednorazowy wpływ na nowo otwarty rachunek w kwocie min. 1 tys. zł (wpływ może pochodzić z dowolnego źródła, za wyjątkiem innego Twojego konta w mBanku).
  • Wykonaj przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych (kartą lub Blikiem).
  • Na wykonanie 5 transakcji bezgotówkowych masz czas do końca miesiąca, który następuje po miesiącu w którym otwarłeś konto. Np. jeżeli założysz konto w styczniu 2021 r., to ostatecznym terminem na spełnienie warunków będzie dla Ciebie ostatni dzień lutego 2021 r.

mBank promocja – jak zdobyć dodatkowe 60 zł bonusu?

Jeżeli spełnisz warunki, które uprawniają do otrzymania 100-złotowej premii, możesz ubiegać się o dodatkowe 60 zł (2×30 zł) bonusu.

Te same warunki należy spełnić w dwóch kolejnych miesiącach.

Terminem na wykonanie poniższych wymogów jest koniec kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym wypełniłeś wymogi dot. otrzymania 100-złotowej premii.

  • Zapewnij kolejny wpływ na konto w kwocie 1 tys. zł.
  • W ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego, wykonaj 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem.

PRZYKŁAD
Jeżeli otworzysz konto w styczniu 2021 i spełnisz warunki (dot. 100-złotowej premii) do końca lutego 2021, to na realizację kolejnych (2×30 zł) masz czas odpowiednio do końca marca 2021 i kwietnia 2021 r.

Od dnia, w którym założysz konto osobiste będzie obowiązywać (przez 3 miesiące) 2% oprocentowanie rachunku oszczędnościowego Moje Cele.

Warunkiem naliczania promocyjnego oprocentowania jest, aby w danym miesiącu suma wpłat, przewyższała sumę wypłat o minimum 100 zł

Kiedy otrzymasz nagrody?

Bank przekaże Ci 100-złotową premię do końca miesiąca, następującego po miesiącu w którym spełnisz warunki promocji.

Przekazanie 60-złotowego bonusu podlega takim samym zasadom. Premie pieniężne są zwolnione z opodatkowania.

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE - MOJE CELE

Konto Moje cele służy do automatycznego oszczędzania niewielkich kwot.

Rachunek oszczędnościowy jest prowadzony bezpłatnie.

Jeśli spełnisz warunki dot. otrzymania obu premii, możesz liczyć na podwyższone oprocentowanie 2% do 10 tys. zł.

Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać przez 3 miesiące kalendarzowe.

Jeżeli nie uda Ci się spełnić wymogów dot. otrzymania bonusów pieniężnych, na rachunku oszczędnościowym będzie obowiązywać oprocentowanie standardowe – od 0,01 do 0,2%.

eKONTO OSOBISTE

eKonto osobiste jest prowadzone bezpłatnie.

Bank nie pobiera również opłat za wydanie karty płatniczej, standardowe przelewy przez internet i zlecenia stałe.

Darmowe są również wpłatomaty własne, sieci Planet Cash i Cashline (Euronet – 0,2%).

Miesięczna prowizja za obsługę karty – 7 zł (można jej uniknąć, wykonując przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową na dowolną kwotę).

Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju, jeżeli kwota wypłaty wynosi min. 100 zł (jeżeli niższa – 2,50 zł).

Bezpłatne wypłaty z bankmatów za granicą.