KONTO WALUTOWE MILLENNIUM BANK

KONTO WALUTOWE MILLENNIUM BANK

Konto walutowe Millennium Bank – opłaty i parametry

 • Dostępne waluty – EUR, USD, GBP, CHF.
 • Bezpłatne otwarcie konta.
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 1 EUR/GBP, 2 USD/CHF.
 • Bank wymaga posiadania konta osobistego (analiza Konto 360° Millennium Bank).
 • Prowizja za prowadzenie rachunku nie jest pobierana, jeśli konto służy do obsługi kredytu w walucie obcej lub zostanie otwarte poprzez Millenet.
 • Spread – 6,16% (wyższy dla GBP).
 • Bezpłatne wydanie karty Millennium MasterCard Voyager (do konta w EUR).
 • Miesięczna opłata za obsługę karty – 1 EUR (prowizja nie jest pobierana za miesiąc, w którym wydano kartę).
 • Darmowe wypłaty z bankomatów własnych, bankomaty Planet Cash i Santander Bank – 0,2 EUR, pozostałe bankomaty – 1,5 EUR.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 2 EUR.
 • Krajowy przelew przez internet – 0,5% (min. 20 zł – max. 125 zł).
 • Europejski przelew SEPA – 5 zł.
 • Przelew zagraniczny – 0,5% (min. 20 zł – max. 125 zł).
 • Bezpłatne przelewy przychodzące.
 • Walutowy rachunek oszczędnościowy w EUR i USD (do 1,5%).
 • Lokaty walutowe w EUR, USD i GBP (do 0,7%).

Konto walutowe Millennium Banku może stanowić świetne rozwiązanie dla klientów o różnych potrzebach i oczekiwaniach w stosunku do takiego rodzaju produktu.

W pierwszej kolejności dla tych, którzy lubią podróżować i chcieliby mieć możliwość korzystnego płacenia środkami w innej walucie.

Rachunek będzie też odpowiedni dla osób, które często robią zakupy w zagranicznych sklepach.

I tym samym, chcą mieć możliwość wygodnego dokonywania płatności internetowych.

Dzięki temu mogą sięgać po produkty, które nie są dostępne w Polsce, albo też ich cena za granicą jest korzystniejsza.

Dodatkowo, konto walutowe przydaje się w momencie spłacania zadłużenia czy to w formie pożyczki czy kredytu hipotecznego zaciągniętych w walutach obcych.

Konta walutowe stały się w ostatnim czasie bardzo popularne.

Głównie dlatego, że Polacy coraz częściej robią zakupy za granicą, coraz chętniej podróżują, a także zaciągają kredyty.

Obecnie, czołowe banki posiadają już w swojej ofercie konto walutowe, gdyż istnieje zapotrzebowanie na taki rodzaj prowadzenia rachunku.

Konto walutowe Millennium Bank – czym się charakteryzuje?

Tak, jak każdy rachunek bankowy, służy ono do przechowywania na nim pieniędzy, a także korzystania z nich na szereg różnych sposobów.

To, co odróżnia konto walutowe od zwykłego konta osobistego dla klientów indywidualnych to fakt, że na tym koncie można przechowywać środki w wybranej walucie obcej.

A to, jaka będzie to waluta zależy od określonych parametrów konta, które zdefiniujemy w momencie otwierania rachunku.

Na chwilę obecną są to następujące waluty: euro, frank szwajcarski, funt brytyjski oraz dolar amerykański.

Są to waluty najpopularniejsze i najczęściej będące w użytku.

Dlaczego warto mieć takie właśnie konto?

Takie konto stwarza wiele udogodnień dla jego posiadacza.

M.in. daje możliwość wykonywania operacji pomiędzy rachunkiem w złotówkach, a lokatą w tym samym banku.

Kolejne udogodnienie dotyczy osób, które posiadają zaciągnięty kredyt w tej samej instytucji finansowej w walucie obcej.

Mogą one opłacać raty kredytu bez konieczności martwienia się o ewentualne różnice w kursach walut, co często spędzało sen z powiek osobom zadłużonym.

Warto też wspomnieć, że odsetki, jakie zostaną wygenerowane na walutowym rachunku oszczędnościowym, można przelać na konto prowadzone w złotówkach.

A otrzymując wpływy w walucie obcej, nie ma konieczności jej odsprzedaży bankowi.

Posiadanie konta walutowego jest więc szczególnie korzystne ze względu na fakt braku konieczności wykonywania dodatkowych operacji odsprzedaży waluty.

A także ewentualnego ponoszenia strat związanych z różnicami w kursach walut.

Jakie są jeszcze inne zalety posiadania tego konta?

Na pewno ogromną zaletą jest to, w jak łatwy sposób mamy dostęp do swoich środków.

Po pierwsze – jak zwykle jest to możliwe za pośrednictwem wizyty w oddziale banku. Jest to opcja dla tych z nas, którzy wolą tradycyjną bankowość.

Innym sposobem jest korzystanie z bankowości online poprzez serwis Millenet.

Trzecią możliwością jest kontakt telefoniczny z bankiem za pośrednictwem serwisu telefonicznego TeleMillennium.

Klienci banku Millennium mogą też korzystać z dostępu do konta poprzez dedykowaną aplikację mobilną.

Posiadając tak wiele możliwości można wybrać tę, która jest dla najłatwiejsza i najwygodniejsza.

Rachunek konta walutowego jest nowoczesną propozycją banku będącą odpowiedzią na potrzeby klientów.

Gromadzone w ten sposób oszczędności są całkowicie bezpieczne, a my mamy do nich nieograniczony dostęp, gdyż nie ulegają one zamrożeniu.

Czy konto walutowe Millennium Bank jest bezpłatne?

Prowadzenie rachunku w przypadku konta walutowego jest bezpłatne w momencie, kiedy spełnimy określone warunki.

Jednym z nich jest założenie konta przez serwis Millenet lub też wskazanie rachunku jako tego, który ma służyć do obsługiwania zaciągniętego kredytu hipotecznego w danej walucie obcej lub też do obsługi zaciągniętej pożyczki.

Dopiero w momencie, kiedy chociażby jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, klient musi ponieść koszty związane z prowadzeniem konta.

W przypadku kont w poszczególnych walutach opłaty roczne mogą wynosić w odniesieniu do konkretnych walut: 24 dolary, 12 euro, 24 franki lub też 12 funtów.

Dlatego też warto przekonać się do korzystania z bankowości internetowej, gdyż znacząco zmniejsza to koszty wynikające z posiadania konta.

Płatnościami dodatkowymi mogą być też obciążone różnego rodzaju operacje związane z kontem.

Pierwszy przelew w miesiącu z rachunku oszczędnościowego jest bezpłatny, ale każdy kolejny wiąże się z dodatkową opłatą.

Pozostałe przelewy są bezpłatne z wyłączeniem tych, które miałyby być wykonywane za pośrednictwem wizyty w placówce banku.

Wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach banku są całkowicie bezpłatne.

Wyrobienie karty debetowej i płatniczej jest możliwe w przypadku konta w walucie euro, niestety nie ma takiej możliwości w przypadku pozostałych walut.

Konto walutowe Millennium Bank – usługi dodatkowe

Wśród dodatkowych usług, jakie oferowane są klientom w ramach kont walutowych Millennium banku możemy znaleźć:

 • Sporządzenie specjalnego zestawienia wszelkich transakcji, jakie były dokonywane w określonej jednostce czasu.
 • Uzyskanie zaświadczenia od banku co do posiadania otwartego rachunku płatniczego.
 • Wysyłanie przez bank specjalnych powiadomień SMS do autoryzacji zleceń.

Zanim zdecydujemy się otworzyć rachunek, należy zapoznać się z tabelą opłat i prowizji.

Konto walutowe Millennium Bank - karta Mastercard Voyager
Źródło – Bank Millennium
Ocena internautów
[Ogółem: 3 Średnio: 4.3]