JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS ONLINE

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS ONLINE

Dowiedz się, jak złożyć wniosek o 300 plus online. Od lipca 2019 roku można składać wnioski przez Internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, poprzez bankowość elektroniczną lub system teleinformatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o świadczenie Dobry Start drogą tradycyjną (papierową). Wówczas trzeba będzie udać się osobiście do urzędu, ośrodka pomocy społecznej lub na pocztę.

Kto może ubiegać się o świadczenie 300 plus, dla kogo program Dobry Start?

Prawo do złożenia wniosku o świadczenie 300+ mają (bez względu na wysokość dochodów):

 • rodzice,
 • opiekun prawny,
 • opiekun faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny domy dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoby uczące się (pełnoletnie, niebędące na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią / w związku z ustalonym wyrokiem sądowym / ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
 • Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2019 roku.
 • Świadczenie przysługuje każdemu dziecku w wieku szkolnym – do ukończenia 20 roku życia.
 • Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 • Program 300+ nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki”.
 • Pieniądze wypłacane są jednorazowo – raz w roku, najpóźniej do 30 września (jeżeli złożysz wniosek w lipcu lub sierpniu).
 • UWAGA – po ostatnich zmianach z programu “Dobry Start” mogą skorzystać również uczniowie szkół dla dorosłych i policealnych (wnioski mogą składać tylko drogą tradycyjną – np. podczas wizyty w urzędzie lub pocztą).

Wniosku online nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Zatem bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie wniosek muszą złożyć:

 • rodziny zastępcze,
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jak złożyć wniosek o 300 Plus online poprzez bankowość elektroniczną

Niektóre banki umożliwiają swoim klientom złożenie wniosku o 300+ online. W tym przypadku bank pełni niejako rolę pośrednika pomiędzy wnioskodawcą a gminą, która dokona weryfikacji wniosku oraz wyda decyzję o przyznaniu (lub nie) świadczenia.

Sprawdźmy wobec tego, jakie banki umożliwiają złożenie wniosku o wyprawkę szkolną Dobry Start:

 • Alior Bank
 • Bank Pocztowy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości oraz wybrane Banki Spółdzielcze,
 • BNP Paribas Bank Polska (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl),
 • Credit Agricole,
 • Getin Noble Bank,
 • ING Bank Śląski SA,
 • Inteligo,
 • Millennium Bank,
 • mBank,
 • Nest Bank,
 • Pekao Bank,
 • PKO Bank Polski,
 • SGB-Bank SA oraz wybrane Banki Spółdzielcze.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE 300+ W POSZCZEGÓLNYCH BANKACH

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS PRZEZ ALIOR BANK

ALIOR BANK

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ ALIOR BANK

Jeżeli jesteś aktualnym klientem Alior Banku, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez system bankowości internetowej.

Po zalogowaniu się do swojego konta, wybierz i wypełnij wniosek Dobry Start.

SKŁADANIE WNIOSKU O 300 PLUS PRZEZ BANK BPS SA ORAZ WYBRANE BANKI SPÓŁDZIELCZE

BANK BPS

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ BPS BANK

Jeżeli jesteś aktualnym klientem banku BPS (lub wybranego spółdzielczego), wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez system bankowości internetowej na tej stronie.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS PRZEZ BANK MILLENNIUM

BANK MILLENNIUM

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ BANK MILLENNIUM

Jeżeli jesteś aktualnym klientem Banku Millennium, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez system bankowości internetowej Millenet.

Po zalogowaniu się do swojego konta, wybierz kolejno: Moje Finanse > Mille Urząd > Program 300+.

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem Banku Millennium, możesz otworzyć Konto 360º w promocji i dodatkowo zyskać jeszcze kolejne 300 zł!

SKŁADANIE WNIOSKU O 300 PLUS PRZEZ BANK PEKAO SA

BANK PEKAO

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ BANK PEKAO

Jeżeli jesteś aktualnym klientem Banku Millennium, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez system bankowości internetowej Pekao24

Po zalogowaniu się do swojego konta, wybierz zakładkę e-Urząd oraz wniosek Dobry Start.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS PRZEZ BANK POCZTOWY SA

BANK POCZTOWY

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ BANK POCZTOWY

Jeżeli jesteś aktualnym klientem Banku Pocztowego, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez system bankowości internetowej.

Po zalogowaniu się do swojego konta, udaj się do zakładki Wnioski i wybierz wniosek Dobry Start.

SKŁADANIE WNIOSKU O 300 PLUS PRZEZ BNP PARIBAS BANK

BNP PARIBAS

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ BNP PARIBAS

Jeżeli jesteś aktualnym klientem Banku BNP Paribas, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez system bankowości internetowej Pl@net.

Po zalogowaniu się do swojego konta, udaj się do zakładki e-Urząd i wybierz wniosek Dobry Start.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS PRZEZ CREDIT AGRICOLE

CREDIT AGRICOLE

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ CREDIT AGRICOLE

Jeżeli jesteś aktualnym klientem Credit Agricole, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez system bankowości internetowej CA24. 

Po zalogowaniu się do swojego konta, udaj się do zakładki OFERTA I UMOWY – wybierz opcję WNIOSKI i kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK pod ikoną programu „Dobry Start”.

SKŁADANIE WNIOSKU O 300 PLUS PRZEZ GETIN BANK

GETIN BANK

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ GETIN BANK

Jeżeli jesteś aktualnym klientem Getin Bank, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez Bankowość Internetową Getin Banku.

Po zalogowaniu się do swojego konta, wybierz zakładkę Oferta i wnioski, następnie eUrząd i Złóż wniosek przy opcji 300+.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI

ING BANK ŚLĄSKI

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ ING BANK ŚLĄSKI

Jeżeli jesteś aktualnym klientem ING Bank Śląski, wniosek o świadczenie 300+ możesz poprzez system bankowości internetowej Moje ING.

Po zalogowaniu się do swojego konta, udaj się kolejno do zakładek: USŁUGI I NARZĘDZIA > DOBRY START 300+.

SKŁADANIE WNIOSKU O 300 PLUS PRZEZ INTELIGO

INTELIGO

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ INTELIGO

Jeżeli jesteś aktualnym klientem Inteligo, wniosek o świadczenie 300+ możesz poprzez system bankowości internetowej.

Po zalogowaniu się do swojego konta, udaj się do sekcji e-Urząd i wybierz wniosek Dobry Start.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS PRZEZ mBANK

mBANK

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ mBANK

Jeżeli jesteś aktualnym klientem mBanku, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez serwis transakcyjny.

Po zalogowaniu się do swojego konta, udaj się kolejno do zakładek: Pasaż > Market > Usługi > “Dobry Start” > Złóż wniosek.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS PRZEZ mBANK

SKŁADANIE WNIOSKU O 300 PLUS PRZEZ NEST BANK

NEST BANK

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ NEST BANK

Jeżeli jesteś aktualnym klientem mBanku, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez serwis transakcyjny.

Po zalogowaniu się do swojego konta, udaj się do zakładki „Wnioski i dyspozycje”/ e-Urząd i wybierz wniosek Dobry Start.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 300 PLUS PRZEZ PKO BANK POLSKI

PKO BP

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ PKO BP

Jeżeli jesteś aktualnym klientem mBanku, wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez serwis transakcyjny iPKO.

Po zalogowaniu się do swojego konta, udaj się do zakładki e-Urząd i wybierz wniosek Dobry Start.

SKŁADANIE WNIOSKU O 300 PLUS PRZEZ SGB BANK ORAZ WYBRANE BANKI SPÓŁDZIELCZE

SGB-BANK

ZŁÓŻ WNIOSEK O 300+ POPRZEZ SGB BANK

Jeżeli jesteś aktualnym klientem banku SGB (lub wybranego spółdzielczego), wniosek o świadczenie 300+ możesz złożyć poprzez serwis elektroniczny.

Po zalogowaniu się do swojego konta, udaj się do zakładki, w której znajduje się wniosek dot. Programu Dobry Start.

 Po przekazaniu przez bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, otrzymasz na adres e-mail (podany we wniosku) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). 

Jeżeli nie posiadasz rachunku osobistego w banku – przez który chciałbyś złożyć wniosek o świadczenie 300 plus – sprawdź nasz ranking bezpłatnych kont bankowych.