darmowekontobankowe.org

FAKTORING – RANKING

Faktoring jest specjalną usługą, która pozwala wymienić faktury wystawione przez firmę na gotówkę. Przedsiębiorcy mogą dzięki temu poprawić swoją płynność finansową i regulować bieżące wydatki na działalność.

Faktoring niweluje konieczność oczekiwania od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu dni na środki od kontrahentów.

Usługa ta zyskuje obecnie szczególną popularność, ze względu na wydłużające się terminy płatności za towary i usługi wskutek trudnej sytuacji gospodarczej i zerwanych łańcuchów dostaw.

Czym jest i jak działa faktoring?

Faktoring stanowi pośrednią odpowiedź na zatory płatnicze, umożliwiając przedsiębiorcom terminowe regulowanie swoich zobowiązań.

Zgodnie z definicją, taka usługa jest świadczona przez faktora i polega na wykupieniu faktur od faktoranta będącego usługodawcą lub sprzedawcą na rzecz własnych klientów.

Zasada działania faktoringu jest stosunkowo prosta. Do realizacji takiej usługi dochodzi wówczas, gdy faktorant przekaże faktorowi wybrane faktury przed terminem ich płatności.

Faktor z kolei odpowiada za ich finansowanie, czyli wypłatę środków za faktury bezpośrednio na rachunek firmowy dostawcy. Obowiązkiem kontrahenta jest natomiast dokonanie płatności za fakturę na konto faktura.

Faktoring stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy poszukują szybkiego i prostego dostępu do źródła finansowania. Klient otrzymuje środki praktycznie od ręki, ponieważ faktor opłaca fakturę w dniu jej przekazania.

Faktoring – zalety

Prowadzenie własnego biznesu, to jednocześnie wielka satysfakcja, ale także m.in. konieczność polegania na kontrahentach, którzy nie zawsze okazują się być wystarczająco solidni. Kłopoty finansowe partnerów biznesowych, mogą okazać się naszymi kłopotami.

Wówczas, aby utrzymać firmę w dobrej kondycji finansowej i dalej prowadzić stabilną działalność, pomocą może okazać się właśnie faktoring. Przeanalizujmy zatem, jakie największe zalety ma taka usługa:

 • zapewnia płynność finansową firmy,
 • umożliwia szybki (czasem nawet w kilkanaście minut) dostęp do środków,
 • zapewnia elastyczność co do terminów płatności,
 • zapewnia większy komfort psychiczny – przedsiębiorca może zająć się dalszą działalnością i rozwojem firmy,
 • faktoring, to nie windykacja – Faktor przejmuje tylko zobowiązania nieprzeterminowane,
 • faktoring może stanowić bardzo ważne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa,
 • z usług faktoringu mogą skorzystać w większości nawet przedsiębiorstwa z minimalnym stażem na rynku.

FAKTORING – RANKING – CZERWIEC 2023

Faktoring SMEO

 • Faktoring niepełny, jawny, pojedynczy (finansowanie wybranych faktur), mikro faktoring dla małych firm
 • Limit faktoringowy – do 50 tys. zł przy zawarciu umowy online / do 2 mln zł przy zawarciu umowy za pośrednictwem kuriera
 • Wartość faktury: do 100%
 • Zgłoszenie faktury musi nastąpić na minimum 3 dni przed terminem jej zapadalności
 • Termin płatności za przejęte faktury: 3 – 90 dni (minimalna wartość faktury – 400 zł)
 • Wypłaty deklarowane w ciągu 5 minut od pozytywnej weryfikacji faktury
 • 3 pakiety usług: Faktura na Raz / Faktoring Online / Smart Plan
 • 0 zł za przyznanie i podwyższenie limitu faktoringowego (wyjątkiem jest Plan Smart)
 • 0 zł za pierwsze 30 dni opóźnienia płatności
1 miejsce

eFaktoring NFG

 • Faktoring jawny z regresem (wersja standard oraz ekspres), cichy, zaliczkowy, odwrotny
 • Limit faktoringowy: 5 tys. zł – 250 tys. zł / dla nowych klientów: 40 tys. zł – 120 tys. zł
 • Wartość faktury: do 100%
 • Termin płatności za przejęte faktury: 7 – 90 dni (minimalna wartość faktury – 200 zł)
 • Wypłaty deklarowane nawet w 5 minut od wysłania wniosku (faktoring ekspres) / do 10 minut po zweryfikowaniu faktury (inne rodzaje faktoringu)
 • Wsparcie przy windykacji długu
 • Możliwość sfinansowania częściowego faktury
 • Monitoring spłat (dot. faktoringu jawnego i ekspresowego)
2 miejsce

Faktoring eFaktor SA

 • Faktoring pełny, niepełny, jawny, ukryty, odwrotny, eksportowy, globalny, finansowanie faktur
 • Limit faktoringowy: 100 tys. zł – 15 mln zł / mikro faktoring: 50 tys. zł – 500 tys. zł
 • Wartość faktury: 80% - 100%
 • Termin płatności za przejęte faktury – do 90 dni (minimalna wartość faktury – 100 zł)
 • Wypłaty deklarowane do 24h od przekazania faktury
 • Wsparcie przy windykacji
 • Możliwość sfinansowania częściowego faktury
 • Opcja finansowania faktur po terminie płatności
3 miejsce

Monevia

 • Faktoring pełny, jawny, globalny, pojedynczy (wybrane faktury), mikro faktoring
 • Limit faktoringowy: do 50 tys. zł
 • Wartość faktury: do 100%
 • Termin płatności za przejęte faktury: 7 – 90 dni (minimalna wartość faktury – 700 zł / 200 EUR)
 • Wypłaty deklarowane do 2h od przekazania faktury
 • 0 zł za przyznanie i podwyższanie limitu
 • Monitoring oraz windykacja należności po terminie płatności
4 miejsce

Faktoring PKO BP

 • Faktoring pełny, niepełny, krajowy, eksportowy, niejawny, finansowanie faktu
 • Dodatkowe wymagania:

  - firma musi działać na rynku od min. 18 miesięcy oraz posiadać min. 2 stałych odbiorców

  - wymagane jest konto firmowe w PKO BP oraz dostęp do bankowości elektronicznej
 • Limit faktoringowy: do 3 mln zł
 • Wartość faktury: finansowanie faktur do 100% / pozostałe rodzaje faktoringu – 80% – 90%
 • Termin płatności za przejęte faktury: 7 – 60 dni z możliwością przedłużenia do 14 dni (minimalna wartości faktury – 400 zł)
 • Wypłaty deklarowane w ciągu 15 minut od przekazania faktury w serwisie iPKO
 • Weryfikacja kontrahentów
 • Możliwość sfinansowania częściowego faktury
5 miejsce

Jakie są strony faktoringu?

Strony faktoringu definiowane są jako uczestnicy. Pierwszym z nich jest faktorant, czyli przedsiębiorca. W ramach usługi spełnia on funkcję klienta firmy faktoringowej, której przekazuje do realizacji faktury wystawione własnym kontrahentom.

Drugą stroną jest instytucja finansowa, która działa jako faktor. Usługi takie oferują nie tylko wyspecjalizowane podmioty finansowe, ale też banki.

Faktorant nabywa wierzytelność od faktoranta, a następnie przelewa na jego rachunek firmowy środki w formie zaliczki. Z reguły stanowi ona wartość ok. 80-90% całej faktury.

Ostatnią stroną faktoringu jest dłużnik faktoringowy, czyli kontrahent zobowiązany do terminowej spłaty faktury.

Jakie są podstawowe rodzaje faktoringu?

W Polsce usługi faktoringowe przynależą do konkretnych kategorii. Każda z nich może występować odrębnie, bądź też łączyć z innymi. Ze względu na charakter zobowiązania, wyróżnić można faktoring wierzytelnościowy oraz dłużny.

Pierwszy z nich obejmuje usługi zakupowe i sprzedażowe. Przedsiębiorca przekazuje w tym przypadku faktury do faktora, który przelewa środki na konto klienta i nabywa wierzytelność. Obowiązkiem kontrahenta jest natomiast jej spłata.

W przypadku faktoringu dłużnego, mamy do czynienia z nieco inną usługą. Do jej zaistnienia dochodzi wówczas, gdy przedsiębiorca zadłuża się w firmie faktoringowej i musi w ustalonym terminie uregulować należność.

Taka usługa nazywana jest też faktoringiem odwróconym. Przedsiębiorca wskazuje faktorowi podmioty zaopatrujące go w usługi lub produkt, które mają korzystać z takiego modelu finansowania działalności.

W tym przypadku dostawcy otrzymają należne środki od faktora wówczas, gdy przedsiębiorca przedstawi fakturę i potwierdzi spełnienie wszystkich wymaganych warunków zamówienia.

Kwota wykupu razem z odsetkami musi być spłacona przez faktoranta zgodnie z terminem ustalonym w umowie z faktorem. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy na zamówienie większej ilości usług lub produktów niezbędnych do prawidłowego działania firmy, a przy tym wymaga natychmiastowej spłaty.

Faktoring można klasyfikować także jako pełny, niepełny i mieszany.

W pierwszym z nich, odpowiedzialność za ewentualny brak wypłacalności kontrahenta spoczywa na faktorze.

Jeżeli zaliczka za fakturę zostanie przekazana przedsiębiorcy przez faktora i ten drugi nie otrzyma zapłaty od kontrahenta, faktorant nie ponosi żadnych strat. Nie musi też zwracać zaliczki, ponieważ faktura jest bez regresu. Takie usługi faktoringowe są najdroższe.

Jeżeli faktura jest w regresie, za finansowanie może zapłacić przedsiębiorca. Ubezpieczyciel wypłaca środki po ok. 6 miesiącach.

Transakcje tego typu niosą za sobą zwykle spore ryzyko, dlatego należność musi być dodatkowo ubezpieczana. Faktor może wówczas otrzymać środki od ubezpieczyciela, bądź też zlecić windykację należności.

Faktoring niepełny to z kolei usługa, w którym wierzytelność od przedsiębiorcy jest wykupywana przez faktora bez odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność kontrahenta.

Jeżeli dłużnik nie spłaci należności, obowiązek spłaty ciąży na przedsiębiorcy. Firmy świadczące taką usługę często oferują klientom pomoc przy odzyskiwaniu należności.

Wyróżnić można też faktoring mieszany, który łączy w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego.

W tym przypadku firma faktoringowa określa kwotę, od której może ponieść odpowiedzialność za brak wypłacalności kontrahenta. Po przekroczeniu ustalonej stawki, obowiązek spłaty należności z faktury spada na przedsiębiorcę.

W jaki sposób można korzystać z usług faktoringowych?

Faktoring może być udzielany jako usługa pojedyncza lub globalna. W pierwszym przypadku przedsiębiorca przekazuje faktorowi jedynie samodzielnie wybrane faktury, co stanowi dobre rozwiązanie przy okazyjnym korzystaniu z takiej formy finansowania.

Faktoring globalny występuje natomiast wówczas, gdy przedsiębiorca dostarcza faktorowi wszystkie faktury od kontrahentów objętych umową faktoringową.

Ta opcja sprawdza się w przypadku firm wystawiających wiele faktur z odroczonym terminem płatności, a tym samym miewających problemy z egzekucją należności.

W przypadku ustalenia limitu faktoringowego, procedura ta wygląda nieco inaczej. Zanim umowa z przedsiębiorcą zostanie podpisana, faktor dokładnie weryfikuje jego sytuację finansową i na tej podstawie przyznaje określony limit finansowania.

Do momentu utrzymania tego poziomu, klient nie jest sprawdzany w żaden sposób. Jeżeli jednak kontrahent zostanie uznany za niesolidnego płatnika, faktor może odmówić finansowania faktur nawet mimo ustalonego limitu.

Jakie korzyści zapewnia faktoring?

Popularność faktoringu wśród polskich i zagranicznych firm wynika z wielu zalet tego rozwiązania. Usługa ta zapewnia bardzo duże bezpieczeństwo transakcji, a także sprzyja utrzymywaniu płynności finansowej.

Dla wielu przedsiębiorstw stanowi ona sposób na rozwiązanie problemów z zatorami płatniczymi, a więc przedłużonym oczekiwaniem na płatności od kontrahentów.

Faktoring pozwala bowiem na uzyskanie natychmiastowego finansowania, zapewniającego dostęp do gotówki spełniającej aktualne potrzeby firmy bez żadnych przestojów.

Przedsiębiorca może dzięki temu skupić się na bieżącej działalności i planowaniu przyszłych inwestycji, zyskując środki niezbędne na regularne wydatki. Instytucja faktoringowa terminowo finansuje otrzymane faktury, co zwiększa bezpieczeństwo firmy.

Dotyczy to nie tylko pewności i gwarancji terminowego otrzymania środków oraz ochrony przed opóźnieniami w spłacie faktur, ale też wyeliminowania ryzyka nieotrzymania wynagrodzenia z dostarczone towary czy zrealizowane usługi.

Finansowanie w tym modelu niweluje większość problemów z niewypłacalnością kontrahentów, ponieważ firma zabezpiecza swoje transakcje i zyskuje gwarancję spłaty.

Do zalet faktoringu należy też możliwość zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Firma nie zalega dzięki temu z żadnymi opłatami i terminowo płaci wszystkim dostawcom, a także na czas wykonuje wszystkie zlecenia.

W ten sposób faktoring przyczynia się do budowania korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa, a tym samym rzetelnego partnera biznesowego. Usługa ta może więc pośrednio zachęcić inne podmioty i nowych klientów do współpracy.

Terminowa wypłata środków przyczynia się do wzrostu sprzedaży usług i produktów, dzięki czemu firma może osiągać wyższe obroty.

Nie bez znaczenia pozostaje możliwość przeznaczenia uwolnionych funduszy na dodatkowe inwestycje i zakupy czy zwiększenie produkcji, co w przyszłości pozwoli na efektywne rozwijanie prowadzonej działalności.

Przedsiębiorca zyskuje też czas na pogłębianie kontaktów biznesowych i wzmacnianie relacji z klientami.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring?

Faktoring to przydatna usługa dla wielu firm. Bardzo często korzystają z niej przedsiębiorcy, którzy stosują długie i odroczone terminy płatności. W takim przypadku mogą rozwiązać problemy z terminowym regulowaniem należności.

Usługa ta jest też przeznaczona dla właścicieli firm, którzy chcą odpowiednio zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi oraz znaleźć bezpieczny sposób na finansowanie swojej działalności.

Na faktoring często decydują się również przedsiębiorcy zainteresowani kompleksowymi usługami finansowymi, usprawniającymi zarządzanie płynnością finansową prowadzonego podmiotu.

Z usług faktoringowych mogą korzystać nawet firmy nieposiadające zdolności kredytowej, jeżeli występują u nich trudności z zachowaniem płynności finansowej. Aby uzyskać kredyt w banku, przedsiębiorca musi spełnić wiele warunków.

Dotyczy to zarówno zapewnienia odpowiedniego okresu prowadzenia działalności, jak i posiadania nienagannej historii kredytowej.

Przy wysokich kwotach banki wymagają też dodatkowych zabezpieczeń, np. w formie cesji wierzytelności, weksla czy hipoteki. W przypadku faktoringu takie wytyczne nie obowiązują.

Usługa ta polecana jest też przedsiębiorstwom, które mają jedynie okresowe i krótkoterminowe problemy z utrzymaniem odpowiedniej płynności finansowej.

Taka sytuacja występuje np. przy realizacji bardzo dużego kontraktu dla większego kontrahenta, oczekującego długich terminów płatności. Z tym problemem często spotykają się firmy z branży budowlanej.

Faktoring może ponadto pomóc w planowaniu budżetu czy regulowaniu bieżących płatności w przedsiębiorstwie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że taka usługa nie jest przeznaczona wyłącznie dla dużych podmiotów czy firm o strukturze korporacyjnej.

Jakie są koszty faktoringu?

Koszty usługi faktoringowej są bardzo przejrzyste i zazwyczaj dzielą się na kilka składowych, obejmujących prowizję za finansowaną fakturę, prowizję w przypadku braku uregulowania faktury oraz prowizję za udostępnienie limitu faktoringowego.

Faktoring może też uwzględniać dodatkowe elementy, np. monitorowanie płatności faktur przez klienta.

O finalnych kosztach decyduje zarówno rodzaj wybranej usługi, jak i czas finansowania, karencja po terminie zapadalności faktury czy przyznany limit faktoringowy.

Informacje o wydatkach ponoszonych w związku z faktoringiem zawsze wyszczególniane są w umowie, a nierzadko także przy okazji dodawania faktur do finansowania. Warto pamiętać, że koszty takiej usługi można dodatkowo obniżyć.

Faktoring da się bowiem wrzucić w koszty prowadzenia działalności, odliczając od niej podatek 23%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym CIT od osób prawnych oraz podatku dochodowego PIT od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki ponoszone celem uzyskania przechodów lub zabezpieczenia źródła dochodu.

Usługa faktoringowa jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na takich samych zasadach, co inne usługi finansowe – zgodnie ze stawką 23%.

Warto też dodać, że kontrahenci mogą regulować swoje zobowiązania z faktur przekazanych do faktoringu w oparciu o procedurę split payment, czyli płatność podzieloną.

Jak wygląda faktoring w świetle prawa?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, faktoring nie jest traktowany jako czynność bankowa. Realizacja takich usług nie wymaga  posiadania zezwolenia prezesa NBP.

Faktor nie musi zatem otrzymywać zgód ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Dla polskich przedsiębiorców stwarza to bardzo korzystne warunki do rozwoju swojej działalności.

Firmy faktoringowe są jednak instytucjami finansowymi, dlatego muszą przestrzegać przepisów, praw i obowiązków określonych dla podmiotów tego typu.

Umowy faktoringowe zaliczają się do grupy tzw. umów nienazwanych i zwykle zawierane są na stosunkowo długi czas. Ich podpisanie prowadzi do nawiązania współpracy, która w praktyce obejmuje wiele transakcji.

W przeciwieństwie do umów przekazu wierzytelności, umowy faktoringowe zawierają pewne dodatkowe zapisy. Dotyczą one przede wszystkim aspektów związanych z monitorowaniem wierzytelności, a także kontrolą wypłacalności kontrahentów.

Do zawarcia takiej umowy może dojść jedynie między faktorem a przedsiębiorcą, który prowadzi działalność w zakresie obrotu towarami i usługami.

Jak wygląda faktoring na tle innych źródeł finansowania?

Faktoring stanowi alternatywę dla leasingu, pożyczek i kredytów bankowych.

Z usług takiej korzystają często firmy nieposiadające odpowiedniej zdolności kredytowej, bądź też po prostu funkcjonujące na rynku od niedawna i z tego powodu mniej korzystnie oceniane przez banki.

Jeżeli przedsiębiorstwo się rozwija i zawiązało umowę leasingową, może rozważyć finansowanie bieżącej działalności również poprzez faktoring. Takie rozwiązanie sprawdza się także w przypadku firm zmagających się z różnymi trudnościami finansowymi.

Środki uzyskane w ramach porozumienia między faktorem, firmą leasingową i klientem mogą być przekazywane bezpośrednio na spłatę raty leasingowej. Usługa taka znacząco przyspiesza i usprawnia proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

W przypadku zaciągnięcia kredytu na firmę, przedsiębiorca posługuje się środkami nienależącymi do niego oraz podlegającymi zwrotowi razem z dodatkowymi kosztami w formie prowizji dla banku czy odsetek.

Przy korzystaniu z faktoringu, firma po prostu wcześniej otrzymuje pieniądze będące jej własnością. Przedsiębiorca może dzięki temu odmrozić środki ulokowane na fakturach. W obu przypadkach przeprowadzana jest oczywiście weryfikacja.

Bank ocenia przede wszystkim sytuację finansową firmy wnioskującej kredytowanie, natomiast faktor interesuje się jedynie wiarygodnością i wypłacalnością kontrahentów.

Faktoring to usługa księgowana pozabilansowo, dlatego nie powoduje wzrostu udziału obcych środków w księgowości firmowej. Z tego względu nie stanowi przeszkody przed wnioskowaniem o kredyt bankowy w przyszłości.

Jaki jest związek faktoringu z białą listą?

Biała lista podatników VAT funkcjonuje na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG od 1 września 2019 r.

Jej zadaniem jest ułatwienie weryfikacji kontrahentów, a tym samym zmniejszenie ryzyka przeprowadzania transakcji z nieuczciwymi partnerami biznesowymi.

Przed uiszczeniem płatności, przedsiębiorca jest zobowiązany do wcześniejszego sprawdzenia dostawców oraz potwierdzenia ich statusu jako podatników VAT. Zgodnie u ustawą, płatność za faktury VAT muszą być realizowane wyłącznie na rachunki bankowo ulokowane na białej liście.

Na konto do płatności trzeba zwrócić szczególną uwagę w przypadku wykonywania opłat za fakturę objętą cesją należności, która jest przekazywana do faktoringu. Na białej liście przedsiębiorca nie znajdzie nazwy swojego dostawcy.

Do rachunku z danej faktury jest bowiem przypisany numer konta faktora, na które docelowo zostały scedowane faktury. Płatność powinna być zatem wykonana właśnie na ten rachunek.

5/5 - 2 głosów