FAKTORING – RANKING

FAKTORING – RANKING 2022

Faktoring, to bardzo popularna usługa, która szczególnie w ostatnim czasie pozwala zachować płynność finansową wielu firmom.

Sprawdźmy zatem najważniejsze kwestie: faktoring – ranking firm, czym jest, jakie są jego rodzaje oraz zalety.

Faktoring to usługa, która polega na wykupie wierzytelności – których termin płatności jeszcze minął – przedsiębiorcy przez faktora.

Jest to jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Taka transakcja odbywa się na zasadzie cesji globalnej, co pozwala przedsiębiorcy otrzymać środki jeszcze przed upływem terminu płatności.

Kwota ta jest pomniejszona o wynagrodzenie dla firmy faktoringowej, więc faktorant nie otrzymuje 100% nominalnej wartości faktury.

W tego typu operacji, udział biorą 3 podmioty:

 • Faktorant – firma korzystająca z usług faktoringu
 • Faktor – firma wykupująca wierzytelności faktoranta
 • Dłużnik – osoba / firma zobowiązana do uregulowania należności

Rodzaje faktoringu

Na rynku istnieje kilka rodzajów faktoringu. Różne jego formy pozwalają wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie i dopasować je do potrzeb oraz aktualnych celów firmy.

1. Ze względu na czas poinformowania dłużnika o podpisaniu umowy faktoringowej, wyróżniamy:

 • Faktoring cichy (tajny) – to najpopularniejszy rodzaj faktoringu i jest to niejako forma pożyczki. Dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringowej i gdy wpłaci środki na rachunek faktoranta, ten zobowiązany jest przekazać je faktorowi.
 • Faktoring otwarty – jedna ze stron umowy faktoringowej jest zobowiązana do poinformowania dłużnika o zawarciu takowej. W jej wyniku, dłużnik jest zobowiązany do spłaty długu na konto faktora (nie na rachunek faktoranta!).
 • Faktoring półotwarty – dłużnik zostaje powiadomiony o zawartej umowie, w momencie otrzymania wezwania do uiszczenia zapłaty.

2. Ze względu na wypłacalność dłużnika / zakres ryzyka faktora, wyróżniamy:

 • Faktoring pełny (prawidłowy / właściwy) – faktor wykupuje od przedsiębiorcy wierzytelność oraz bierze na siebie ryzyko ewentualnej niewypłacalności dłużnika.
 • Faktoring niepełny (niezupełny / niewłaściwy) – faktor wykupuje od przedsiębiorcy jedynie wierzytelność handlową, nie przejmując ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W sytuacji, w której dłużnik nie będzie w stanie spłacić należności, faktorant musi je uregulować wobec faktora samodzielnie (potem może dochodzić swoich praw u samego dłużnika).
 • Faktoring mieszany – to rodzaj umowy, w której faktor wykupuje wierzytelność wraz z ryzykiem niewypłacalności dłużnika – ale tylko do określonej kwoty.

3. Ze względu na termin zapłaty za wierzytelność, wyróżniamy:

 • Faktoring zaliczkowy – przedsiębiorca otrzymuje od faktora zaliczkę na poczet wierzytelności. Pozostałą część środków otrzymuje, kiedy dłużnik dokona całkowitej spłaty wierzytelności.
 • Faktoring wymagalnościowy – przedsiębiorca otrzymuje zapłatę, kiedy dłużnik dokona całkowitej spłaty wierzytelności.
 • Faktoring dyskontowy – przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za wierzytelność w trakcie zawarcia umowy faktoringowej. Termin spłaty wierzytelności przez dłużnika nie ma w tym przypadku znaczenia.

Faktoring odwrotny

Cel faktoringu odwrotnego / odwróconego jest dokładnie taki sam, jak tego klasycznego – pomoc w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Na czym więc polega różnica?

Na tym, że pomoc finansowa jest w tym przypadku kierowana do podmiotu, który dokonuje zakupu, a nie do sprzedawcy.

Jest to więc dokładna odwrotność faktoringu klasycznego.

Faktoring odwrotny jest niejako pożyczką udzieloną przedsiębiorcy przez Faktora.

Taka usługa sprawdza się przede wszystkim w sytuacjach, w których firma współpracuje ze stałymi dostawcami towarów / usług, którzy stosują krótkie terminy spłaty.

Faktor reguluje wówczas zobowiązania przedsiębiorcy wobec dostawcy, a jemu samemu wydłuża termin spłaty o określony w umowie czas.

Przedsiębiorca ma wtedy obowiązek spłaty długu (powiększonego o prowizję za udzielenie „pożyczki”) wobec Faktora.

 

FAKTORING – RANKING – WRZESIEŃ 2022

RANKING FIRM FAKTORINGOWYCH

1. FAKTORING FINEA

 • Minimalny wiek firmy – 6 miesięcy.
 • Limit faktoringowy – do 100 tys. zł.
 • Wartość faktury – 100%.
 • Prowizja – 2% (opłata ustalana dla każdego klienta indywidualnie).
 • Szybkie finansowanie faktur – nawet w 15 minut.
 • Sprawdź ofertę faktoringu Finea.

2. FAKTORING SMEO

 • Minimalny wiek firmy – 0 miesięcy.
 • Limit faktoringowy – do 350 tys. zł.
 • Wartość faktury – 100%.
 • Prowizja – 2,4 % za każde 30 dni finansowania.
 • Szybkie finansowanie faktur – nawet w 15 minut.
 • Sprawdź ofertę faktoringu SMEO.

3. eFAKTORING NFG

 • Minimalny wiek firmy – 12 miesięcy.
 • Limit faktoringowy – do 25 tys. zł.
 • Wartość faktury – 100%.
 • Prowizja – 2,99 % za każde 30 dni finansowania.
 • Czas wypłaty – 24h.
 • Sprawdź ofertę faktoringu NFG.

3. FAKTORING FANDLA

 • Minimalny wiek firmy – 3 miesiące.
 • Limit faktoringowy – do 30 tys. zł.
 • Wartość faktury – 100%.
 • Prowizja – od 0,12%.
 • Czas wypłaty – 24h.
 • Sprawdź ofertę faktoringu Fandla.

4. FAKTORING MONEVIA

 • Minimalny wiek firmy – 0 miesięcy.
 • Limit faktoringowy – do 50 tys. zł.
 • Wartość faktury – 100%.
 • Prowizje ustalane indywidualnie z klientem.
 • Czas wypłaty – 24h.

Faktoring – zalety

Prowadzenie własnego biznesu, to jednocześnie wielka satysfakcja, ale także m.in. konieczność polegania na kontrahentach, którzy nie zawsze okazują się być wystarczająco solidni.

Kłopoty finansowe partnerów biznesowych, mogą okazać się naszymi kłopotami.

Wówczas, aby utrzymać firmę w dobrej kondycji finansowej i dalej prowadzić stabilną działalność, pomocą może okazać się właśnie faktoring.

Przeanalizujmy zatem, jakie największe zalety ma taka usługa:

 • zapewnia płynność finansową firmy,
 • umożliwia szybki (czasem nawet w kilkanaście minut) dostęp do środków,
 • zapewnia elastyczność co do terminów płatności,
 • zapewnia większy komfort psychiczny – przedsiębiorca może zająć się dalszą działalnością i rozwojem firmy,
 • faktoring, to nie windykacja – Faktor przejmuje tylko zobowiązania nieprzeterminowane,
 • faktoring może stanowić bardzo ważne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa,
 • z usług faktoringu mogą skorzystać w większości nawet przedsiębiorstwa z minimalnym stażem na rynku.
4/5 - (1 vote)