FAKTORING – RANKING

Faktoring, to bardzo popularna usługa, która szczególnie w ostatnim czasie pozwala zachować płynność finansową wielu firmom.

Sprawdźmy zatem najważniejsze kwestie: faktoring – ranking firm, czym jest, jakie są jego rodzaje oraz zalety.

Faktoring to usługa, która polega na wykupie wierzytelności – których termin płatności jeszcze minął – przedsiębiorcy przez faktora. Jest to jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Taka transakcja odbywa się na zasadzie cesji globalnej, co pozwala przedsiębiorcy otrzymać środki jeszcze przed upływem terminu płatności.

Kwota ta jest pomniejszona o wynagrodzenie dla firmy faktoringowej, więc faktorant nie otrzymuje 100% nominalnej wartości faktury.

W tego typu operacji, udział biorą 3 podmioty:

 • Faktorant – firma korzystająca z usług faktoringu
 • Faktor – firma wykupująca wierzytelności faktoranta
 • Dłużnik – osoba / firma zobowiązana do uregulowania należności

Rodzaje faktoringu

Na rynku istnieje kilka rodzajów faktoringu. Różne jego formy pozwalają wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie i dopasować je do potrzeb oraz aktualnych celów firmy.

 1. Ze względu na czas poinformowania dłużnika o podpisaniu umowy faktoringowej, wyróżniamy: 

Faktoring cichy (tajny) – to najpopularniejszy rodzaj faktoringu i jest to niejako forma pożyczki.

Dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringowej i gdy wpłaci środki na rachunek faktoranta, ten zobowiązany jest przekazać je faktorowi.

Faktoring otwarty – jedna ze stron umowy faktoringowej jest zobowiązana do poinformowania dłużnika o zawarciu takowej. W jej wyniku, dłużnik jest zobowiązany do spłaty długu na konto faktora (nie na rachunek faktoranta!).

Faktoring półotwarty – dłużnik zostaje powiadomiony o zawartej umowie, w momencie otrzymania wezwania do uiszczenia zapłaty.

 2. Ze względu na wypłacalność dłużnika / zakres ryzyka faktora, wyróżniamy: 

Faktoring pełny (prawidłowy / właściwy) – faktor wykupuje od przedsiębiorcy wierzytelność oraz bierze na siebie ryzyko ewentualnej niewypłacalności dłużnika.

Faktoring niepełny (niezupełny / niewłaściwy) – faktor wykupuje od przedsiębiorcy jedynie wierzytelność handlową, nie przejmując ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika.

W sytuacji, w której dłużnik nie będzie w stanie spłacić należności, faktorant musi je uregulować wobec faktora samodzielnie (potem może dochodzić swoich praw u samego dłużnika).

Faktoring mieszany – to rodzaj umowy, w której faktor wykupuje wierzytelność wraz z ryzykiem niewypłacalności dłużnika – ale tylko do określonej kwoty.

 3. Ze względu na termin zapłaty za wierzytelność, wyróżniamy: 

Faktoring zaliczkowy – przedsiębiorca otrzymuje od faktora zaliczkę na poczet wierzytelności. Pozostałą część środków otrzymuje, kiedy dłużnik dokona całkowitej spłaty wierzytelności.

Faktoring wymagalnościowy – przedsiębiorca otrzymuje zapłatę, kiedy dłużnik dokona całkowitej spłaty wierzytelności.

Faktoring dyskontowy – przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za wierzytelność w trakcie zawarcia umowy faktoringowej. Termin spłaty wierzytelności przez dłużnika nie ma w tym przypadku znaczenia.

Faktoring odwrotny

Cel faktoringu odwrotnego / odwróconego jest dokładnie taki sam, jak tego klasycznego – pomoc w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Na czym więc polega różnica? Na tym, że pomoc finansowa jest w tym przypadku kierowana do podmiotu, który dokonuje zakupu, a nie do sprzedawcy. Jest to więc dokładna odwrotność faktoringu klasycznego.

Faktoring odwrotny jest niejako pożyczką udzieloną przedsiębiorcy przez Faktora.

Taka usługa sprawdza się przede wszystkim w sytuacjach, w których firma współpracuje ze stałymi dostawcami towarów / usług, którzy stosują krótkie terminy spłaty.

Faktor reguluje wówczas zobowiązania przedsiębiorcy wobec dostawcy, a jemu samemu wydłuża termin spłaty o określony w umowie czas. Przedsiębiorca ma wtedy obowiązek spłaty długu (powiększonego o prowizję za udzielenie „pożyczki”) wobec Faktora.

FAKTORING – RANKING – LUTY 2023

1. MIEJSCE W RANKINGU FIRM FAKTORINGOWYCH
OCENA: ⭐⭐⭐⭐⭐

FAKTORING SMEO

 • Faktoring niepełny, jawny, pojedynczy (finansowanie wybranych faktur), mikro faktoring dla małych firm.
 • Limit faktoringowy – do 50 tys. zł przy zawarciu umowy online / do 2 mln zł przy zawarciu umowy za pośrednictwem kuriera.
 • Wartość faktury – do 100%.
 • Zgłoszenie faktury musi nastąpić na minimum 3 dni przed terminem jej zapadalności.
 • Termin płatności za przejęte faktury: 3 – 90 dni (minimalna wartość faktury – 400 zł).
 • Wypłaty deklarowane w ciągu 5 minut od pozytywnej weryfikacji faktury.
 • 3 pakiety usług: Faktura na Raz / Faktoring Online / Smart Plan.
 • 0 zł za przyznanie i podwyższenie limitu faktoringowego (wyjątkiem jest Plan Smart).
 • 0 zł za pierwsze 30 dni opóźnienia płatności.
 • Sprawdź ofertę faktoringu SMEO.
2. MIEJSCE W RANKINGU FIRM FAKTORINGOWYCH
OCENA: ⭐⭐⭐⭐⭐

eFAKTORING NFG

 • Faktoring jawny z regresem (wersja standard oraz ekspres), cichy, zaliczkowy, odwrotny.
 • Limit faktoringowy: 5 tys. zł – 250 tys. zł / dla nowych klientów: 40 tys. zł – 120 tys. zł.
 • Wartość faktury – do 100%.
 • Termin płatności za przejęte faktury: 7 – 90 dni (minimalna wartość faktury – 200 zł).
 • Wypłaty deklarowane nawet w 5 minut od wysłania wniosku (faktoring ekspres) / do 10 minut po zweryfikowaniu faktury (inne rodzaje faktoringu).
 • Wsparcie przy windykacji długu.
 • Możliwość sfinansowania częściowego faktury.
 • Monitoring spłat (dot. faktoringu jawnego i ekspresowego).
 • Sprawdź ofertę faktoringu NFG.
3. MIEJSCE W RANKINGU FIRM FAKTORINGOWYCH
OCENA: ⭐⭐⭐⭐

FAKTORING eFaktor SA

 • Faktoring pełny, niepełny, jawny, ukryty, odwrotny, eksportowy, globalny, finansowanie faktur.
 • Limit faktoringowy: 100 tys. zł – 15 mln zł / mikro faktoring: 50 tys. zł – 500 tys. zł.
 • Wartość faktury: 80% – 100%.
 • Termin płatności za przejęte faktury – do 90 dni (minimalna wartość faktury – 100 zł).
 • Wypłaty deklarowane do 24h od przekazania faktury.
 • Wsparcie przy windykacji.
 • Możliwość sfinansowania częściowego faktury.
 • Opcja finansowania faktur po terminie płatności.
4. MIEJSCE W RANKINGU FIRM FAKTORINGOWYCH
OCENA: ⭐⭐⭐

FAKTORING MONEVIA

 • Faktoring pełny, jawny, globalny, pojedynczy (wybrane faktury), mikro faktoring.
 • Limit faktoringowy – do 50 tys. zł.
 • Wartość faktury – do 100%.
 • Termin płatności za przejęte faktury: 7 – 90 dni (minimalna wartość faktury – 700 zł / 200 EUR).
 • Wypłaty deklarowane do 2h od przekazania faktury.
 • 0 zł za przyznanie i podwyższanie limitu.
 • Monitoring oraz windykacja należności po terminie płatności.
5. MIEJSCE W RANKINGU FIRM FAKTORINGOWYCH
OCENA: ⭐⭐⭐

FAKTORING PKO

 • Faktoring pełny, niepełny, krajowy, eksportowy, niejawny, finansowanie faktur.
 • firma musi działać na rynku od min. 18 miesięcy oraz posiadać min. 2 stałych odbiorców
 • wymagane jest konto firmowe w PKO BP oraz dostęp do bankowości elektronicznej
 • Limit faktoringowy – do 3 mln zł
 • Wartość faktury: finansowanie faktur do 100% / pozostałe rodzaje faktoringu – 80% – 90%.
 • Termin płatności za przejęte faktury: 7 – 60 dni z możliwością przedłużenia do 14 dni (minimalna wartości faktury – 400 zł).
 • Wypłaty deklarowane w ciągu 15 minut od przekazania faktury w serwisie iPKO.
 • Weryfikacja kontrahentów.
 • Możliwość sfinansowania częściowego faktury.

Faktoring – zalety

Prowadzenie własnego biznesu, to jednocześnie wielka satysfakcja, ale także m.in. konieczność polegania na kontrahentach, którzy nie zawsze okazują się być wystarczająco solidni.

Kłopoty finansowe partnerów biznesowych, mogą okazać się naszymi kłopotami.

Wówczas, aby utrzymać firmę w dobrej kondycji finansowej i dalej prowadzić stabilną działalność, pomocą może okazać się właśnie faktoring.

Przeanalizujmy zatem, jakie największe zalety ma taka usługa:

 • zapewnia płynność finansową firmy,
 • umożliwia szybki (czasem nawet w kilkanaście minut) dostęp do środków,
 • zapewnia elastyczność co do terminów płatności,
 • zapewnia większy komfort psychiczny – przedsiębiorca może zająć się dalszą działalnością i rozwojem firmy,
 • faktoring, to nie windykacja – Faktor przejmuje tylko zobowiązania nieprzeterminowane,
 • faktoring może stanowić bardzo ważne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa,
 • z usług faktoringu mogą skorzystać w większości nawet przedsiębiorstwa z minimalnym stażem na rynku.