CO TO JEST KOD CVV2

CO TO JEST KOD CVV2? CO TO JEST KOD CVC2?

Co to jest kod CVV2/CVC2?

Kody autoryzacji karty, znajdują zastosowanie w przypadku transakcji zdalnych, w których nie można zastosować numeru PIN. Zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowania ilości podejrzanych transakcji.

Kod znajduje się w systemie informatycznym banku oraz na karcie, którą posiada jej właściciel. W zależności od rodzaju “plastiku”, wyróżniamy 3 typy kodów:

  • karty płatnicze Visa – Card Verification Value 2 (CVV2)
  • karty płatnicze MasterCard – Card Validation Code 2(CVC2)
  • karty płatnicze American Express – Card ID (CID)

Gdzie znaleźć kod autoryzacyjny CVV2/CVC2 na karcie?

Karta Visa: Kod CVV2 to 3-cyfrowy numer, zapisany na odwrocie Twojej karty. Znajduje się dokładnie na końcu pola, przeznaczonego na podpis.

Karta MasterCard: Kod CVC2 to 3-cyfrowy numer, znajdujący się na rewersie Twojej karty. Umiejscowiony jest na końcu pola, przeznaczone na podpis. Służy do weryfikacji transakcji zdalnych MO/TO.

MO/TO (mail order/telephone order/internet order) – transakcje przeprowadzane za pomocą poczty, telefonu, internetu, bez fizycznego użycia karty Mastercard. 

American Express: Kod CID to 4-cyfrowy numer, znajdujący się na awersie karty. Zapisany jest tuż nad numerem Twojego “plastiku” (po prawej stronie).

REWERS KARTY PŁATNICZEJ

Przyjrzyjmy się przy okazji, jak wygląda rewers karty płatniczej i z jakich elementów (oprócz numeru CVV2/CVC2) się składa.

Rewers karty - kod CVV2/CVC2

PASEK MAGNETYCZNY –  jest to układ procesorowy o wymiarach 86 mm x 12 mm. Składa się z 3 ścieżek magnetycznych. Zawiera zaszyfrowane informacje, dotyczące posiadacza karty, jego konta i numeru PIN.

Pasek zabezpieczony jest specjalnym mikrodrukiem, oraz elementami widocznymi, tylko podczas działania promieni ultrafioletowych.

PASEK PODPISU –  jest to specjalne pole (silikonowa warstwa), na którym widnieje podpis posiadacza karty. Pasek pomimo “zwykłego” wyglądu, posiada liczne zabezpieczenia – elementy widoczne tylko w promieniach ultrafioletowych, niewidoczny wzór graficzny oraz specjalna biała farba, która stanowi tło podpisu.

Wszelka próba manipulacji (zdrapanie, zamazanie, zaklejenie) paska i podpisu, kończy się utratą ważności karty.

HOLOGRAM – obowiązkowym elementem rewersu karty, jest hologram. Ten mały “kwadracik” potwierdza jej autentyczność.

DANE BANKU – informacje o wystawcy karty (nazwa banku i jego dane adresowe). Poza tym, w większości przypadków, można tam również znaleźć numer telefonu na infolinię.

Jest to o tyle ważne, że jeśli zgubimy kartę, będziemy mogli tym kanałem, szybko ją zastrzec. 

— — —

Na kartach wydawanych/wznawianych po 9 czerwca 2016 roku, musi pojawić się informacja dot. tego, czy jest to karta debetowa czy kredytowa.

Prawo nie określa jasno, gdzie taki napis musi być umieszczony, więc w zależności od danego banku – może być usytuowany na awersie lub rewersie karty.

Sprawdź również nasz inny artykuł, dotyczący kart płatniczych. Wyjaśniamy w nim szczegółowo, czym różni się karta kredytowa od debetowej.

Co to jest kod CVV2? Co to jest kod CVC2?

Ocena internautów
[Ogółem: 12 Średnio: 4]