BANK MILLENNIUM PROMOCJA

BANK MILLENNIUM PROMOCJA – 200 ZŁ PREMII

Najnowsza promocja Banku Millennium – “200 zł na Nowy Rok”. Z oferty można skorzystać tylko do 28 stycznia 2019 roku.

Kto może wziąć udział w promocji?

Z akcji promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które na dzień 8 stycznia 2019 r. nie posiadają, ani nie są współwłaścicielami/pełnomocnikami/przedstawicielami ustawowymi, opiekunami/kuratorami – posiadacza rachunku.

Regulamin wyklucza również osoby posiadające kartę pre-paid, kartę kredytową i poręczycieli kredytu w Banku Millennium. Na tym jednak nie koniec.

Beneficjentami promocji nie mogą być również osoby, które w przeszłości brały udział w akcji promocyjnej dot. Konta 360° lub Konta 360° Student i otworzyli ww. rachunki w jej ramach.

Bank Millennium promocja – jak zdobyć 200 zł premii?

  • Zaakceptuj regulamin oraz wyraź zgodę na przetwarzanie przez bank Twoich danych osobowych dla celów marketingowych.
  • Do 31 stycznia 2019 roku zawrzyj z bankiem umowę o konto i kartę.
  • Spełnij warunki aktywności na koncie:
  • Do zdobycia pierwszego bonusu 50 zł wystarczy, aby w lutym 2019 r.: aktywować aplikację mobilną banku, dokonać przynajmniej 1 płatności kartą lub Blikiem oraz zasilić rachunek na łączną kwotę min. 1 tys. zł (nie musi to być przelew jednorazowy).
  • Aby zgarnąć pozostałe 150 zł bonusu, w marcu i kwietniu 2019 r., należy zapewnić łączny wpływ na rachunek w kwocie min. 1 tys. zł. (w każdym z tych miesięcy) oraz wykonać przynajmniej 1 płatność kartą lub Blikiem.

Bank Millennium promocja – przekazanie nagrody

Jeśli uczestnik promocji spełni warunki akcji, bank przekaże obie premie na nowo otwarte konto w dwóch terminach.

50-złotowy bonus znajdzie się na rachunku do 18 marca 2019 r., a 150 zł do 20 maja 2019 r.

Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konto 360°

To sztandarowy produkt Banku Millennium. Prowizja za prowadzenie rachunku wynosi 8 zł.

Jednak można jej uniknąć, zapewniając w poprzednim miesiącu wpływ na konto w wysokości min. 1 tys. zł oraz wykonując przynajmniej 1 transakcję kartą lub Blikiem.

Te same warunki należy spełnić, aby uniknąć opłaty za kartę – 7 zł.

Jak więc widać, są to dokładnie te same wymogi, które obejmuje opisywana promocja.

Konto 360° Student (18-26 lat)

To młodzieżowa wersja flagowca Banku Millennium. Aby uniknąć opłat za prowadzenie i kartę, należy wykonać w poprzednim miesiącu przynajmniej 1 transakcję kartą lub Blikiem.

Tutaj odpada więc wymóg wpływu na rachunek, ale aby ubiegać się o promocyjną premię, również i ten punkt należy spełnić.

— — —

Szczegółowe informacje o obu wersjach tego rachunku osobistego Banku Millennium, można znaleźć w naszej analizie Konto° 360.

Ocena internautów
[Ogółem: 1 Średnio: 5]