BANK MILLENNIUM PROMOCJA

BANK MILLENNIUM PROMOCJA – 200 ZŁ PREMII

Kolejna promocja Banku Millennium, w której do zyskania jest ponownie 200 zł premii.

Czas na złożenie wniosku o konto i kartę płatniczą masz do 25 marca 2019 r. Natomiast samą umowę musisz podpisać najpóźniej do 31 marca 2019 r.

Kto może wziąć udział w promocji?

Z akcji promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które na dzień 12 lutego 2019 r. nie posiadają, ani nie są współwłaścicielami/pełnomocnikami/przedstawicielami ustawowymi, opiekunami/kuratorami – posiadacza rachunku.

Regulamin wyklucza również osoby posiadające kartę pre-paid, kartę kredytową i poręczycieli kredytu w Banku Millennium. To jednak nie koniec obostrzeń.

Uczestnikami promocji nie mogą być również osoby, które w przeszłości brały udział w akcji promocyjnej dot. Konta 360° lub Konta 360° Student i otworzyli ww. rachunki w jej ramach.

Jak zdobyć 200 zł premii w promocji Banku Millennium?

 • Najpóźniej do 25 marca 2019 r. na stronie promocyjnej złóż wniosek o otwarcie Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą płatniczą.
 • Zaakceptuj regulamin oraz wyraź zgodę na przetwarzanie przez bank Twoich danych osobowych dla celów marketingowych.
 • Najpóźniej do 31 marca (włącznie) 2019 roku zawrzyj z bankiem umowę o konto i kartę.
 • Do 31 marca 2019 r. aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium.
 • W każdym miesiącu – kwiecień, maj, czerwiec:
 • zapewnij wpływ na nowo otwarty rachunek w łącznej wysokości min. 1 tys. zł + wykonaj przynajmniej 1 transakcję kartą lub Blikiem.

Bank Millennium promocja – przekazanie nagrody

Jeśli uczestnik promocji spełni warunki akcji, bank przekaże 200-złotową premię na nowo otwarte konto do 16 lipca 2019 roku.

Nagroda bonusowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

WARUNKI PROMOCJI - O CZYM WARTYO WIEDZIEĆ?

Bank Millennium promocja – praktyczne porady

 • Wypełniając wniosek o konto na stronie promocyjnej, najlepiej zaznaczyć wszystkie zgody (po otrzymaniu premii możesz je wycofać).
 • Aby spełnić warunek o wpływie środków na konto, możesz je zasilić przelewem na łączną kwotę min. 1 tys. zł ze swojego rachunku w innym banku.
 • Bank nie określił minimalnej kwoty transakcji kartą/Blikiem. Dlatego też, każda płatność w sklepie lub Internecie będzie spełniała warunek.
 • Zanim nie otrzymasz premii na konto, nie możesz odwołać udzielonych zgód marketingowych ani rozwiązać, odstąpić czy wypowiedzieć umowy o konto.

BANK MILLENNIUM – KONTO 360°

To sztandarowy produkt Banku Millennium. Prowizja za prowadzenie rachunku wynosi 8 zł.

Jednak można jej uniknąć, zapewniając w poprzednim miesiącu wpływ na konto w wysokości min. 1 tys. zł oraz wykonując przynajmniej 1 transakcję kartą lub Blikiem.

Te same warunki należy spełnić, aby uniknąć opłaty za kartę – 7 zł.

Jak więc widać, są to dokładnie te same wymogi, które obejmuje opisywana promocja.

BANK MILLENNIUM – KONTO 360° STUDENT (18-26 lat)

To młodzieżowa wersja flagowca Banku Millennium. Aby uniknąć opłat za prowadzenie i kartę, należy wykonać w poprzednim miesiącu przynajmniej 1 transakcję kartą lub Blikiem.

Tutaj odpada więc wymóg wpływu na rachunek, ale aby ubiegać się o promocyjną premię, również i ten punkt należy spełnić.

Szczegółowe informacje o obu wersjach tego rachunku osobistego Banku Millennium, można znaleźć w naszej analizie Konto 360°.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Najnowsza promocja Banku Millennium – “200 zł na Nowy Rok”. Z oferty można skorzystać tylko do 28 stycznia 2019 roku.

Kto może wziąć udział w promocji?

Z akcji promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które na dzień 8 stycznia 2019 r. nie posiadają, ani nie są współwłaścicielami/pełnomocnikami/przedstawicielami ustawowymi, opiekunami/kuratorami – posiadacza rachunku.

Regulamin wyklucza również osoby posiadające kartę pre-paid, kartę kredytową i poręczycieli kredytu w Banku Millennium. Na tym jednak nie koniec.

Beneficjentami promocji nie mogą być również osoby, które w przeszłości brały udział w akcji promocyjnej dot. Konta 360° lub Konta 360° Student i otworzyli ww. rachunki w jej ramach.

Bank Millennium promocja – jak zdobyć 200 zł premii?

 • Do 28 stycznia 2019 roku złóż na stronie promocyjnej wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą płatniczą.
 • Zaakceptuj regulamin oraz wyraź zgodę na przetwarzanie przez bank Twoich danych osobowych dla celów marketingowych.
 • Do 31 stycznia 2019 roku zawrzyj z bankiem umowę o konto i kartę.
 • Spełnij warunki aktywności na koncie:
 • Do zdobycia pierwszego bonusu 50 zł wystarczy, aby w lutym 2019 r.: aktywować aplikację mobilną banku, dokonać przynajmniej 1 płatności kartą lub Blikiem oraz zasilić rachunek na łączną kwotę min. 1 tys. zł (nie musi to być przelew jednorazowy).
 • Aby zgarnąć pozostałe 150 zł bonusu, w marcu i kwietniu 2019 r., należy zapewnić łączny wpływ na rachunek w kwocie min. 1 tys. zł. (w każdym z tych miesięcy) oraz wykonać przynajmniej 1 płatność kartą lub Blikiem.

Bank Millennium promocja – przekazanie nagrody

Jeśli uczestnik promocji spełni warunki akcji, bank przekaże obie premie na nowo otwarte konto w dwóch terminach.

50-złotowy bonus znajdzie się na rachunku do 18 marca 2019 roku, a 150 zł do 20 maja 2019 r. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.