LOKATY

Lokaty


LOKATY – CO MUSISZ O NICH WIEDZIEĆ?


Lokaty należą do jednych z najbardziej popularnych i zarazem najbezpieczniejszych metod pomnażania kapitału.


Różnią się od siebie oprocentowaniem, okresem trwania, minimalnymi i maksymalnymi kwotami jakie można na nich ulokować oraz warunkami dodatkowymi. Aby ułatwić Państwu wybór najbardziej odpowiedniej, porównaliśmy najlepsze oferty.


Oprocentowanie lokat dzielimy na dwa rodzaje: stałe oraz zmienne. Pierwsze z nich charakteryzuje się tym, że oprocentowanie środków na rachunku, nie ulegnie zmianie w terminie, na jaki została zawarta umowa z bankiem. Charakteryzuje się stabilnością i brakiem ryzyka. Planowany zysk, można w tym przypadku obliczyć już przed skorzystaniem z danej oferty. 


Z kolei oprocentowanie zmienne oznacza, że w trakcie trwania umowy, bank może zmienić oprocentowanie przechowywanych środków. Ten wariant może być dla nas bardzo korzystny, ale tylko w sytuacji, kiedy uda nam się przewidzieć, że w niedalekiej przyszłości wzrosną stopy procentowe NBP. Jak więc widać, oprocentowanie zmienne jest bardziej ryzykowne i wymaga znajomości rynków finansowych.


Bezpieczeństwo środków, to bardzo ważne kryterium przy wyborze metody pomnażania naszego kapitału. Oczywiście jakakolwiek inwestycja pieniężna wiąże się z jakimś ryzykiem straty części lub całości środków. Niemniej jednak, istnieją inwestycje obarczone większym (np. akcje) i mniejszym ryzykiem. Na pewno do tej drugiej kategorii można zaliczyć właśnie lokaty. Należą one do jednych z najbezpieczniejszych form oszczędzania.


Instytucją, która dba o bezpieczeństwo depozytów w krajowych bankach komercyjnych i spółdzielczych (z siedzibą na terytorium Polski), jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku, gdy bank złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, BFG wypłaci klientom zwrot środków ulokowanych w banku wraz z odsetkami (do równowartości 100.000 euro). Listę banków, które objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego znajdziemy pod tym adresem.


Kapitalizacja odsetek to dodawanie odsetek do rachunku podstawowego, na którego podstawie są obliczane odsetki w kolejnym okresie. Jaki z tego wniosek? Im częstsza kapitalizacja odsetek, tym lepiej dla nas. Lokata generuje wtedy większy i częstszy zysk.


Podatek od zysków kapitałowych (zwany także podatkiem Belki) to 19% opłata od zysków z lokat bankowych. Wprowadzono go w 2001 roku. Niestety nie można go uniknąć w żaden sposób, dlatego należy szukać jak najatrakcyjniejszych ofert, najlepiej z wysokim oprocentowaniem.


Inflacja a zysk z lokaty. Inflacja to spadek siły nabywczej pieniądza. Przykład: 10 lat temu, wydając 500 złotych moglibyśmy kupić więcej dóbr niż dziś, za tę samą kwotę pieniędzy. Najbardziej popularną miarą wyznaczania inflacji jest indeks CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych). Dane o inflacji podawane są przez Główny Urząd Statystyczny. Jak więc nietrudno się domyśleć, wzrost inflacji z perspektywy osoby oszczędzającej nie jest niczym dobrym.

 

Lokaty bankowe

  LOKATY BANKOWE – RANKING – 24 KWIECIEŃ


Lokata

Oprocentowanie

Okres trwania

Minimalna i maksymalna kwota

Dodatkowe informacje


IDEA BANK

Lokata Happy

4%

2 miesiące

500 - 10.000 zł

* istnieje możliwość założenia lokaty jedno i trzymiesięcznej z oprocentowaniem 3,50%

* oferta skierowana do nowych klientów banku

* bank nie wymaga zakładania/posiadania konta osobistego

* można założyć tylko jedną taką lokatę


-

BGŻ OPTIMA

Lokata Bezkarna

3%

3 miesiące

1.000 - 20.000 zł

* oferta skierowana do nowych klientów banku

* lokatę można zerwać bez utraty odsetek

* można założyć tylko jedną taką lokatę

* lokatę można otworzyć TYLKO na etapie składania wniosku o Konto Oszczędnościowe BGŻOptima (rachunek jest darmowy, a jego oprocentowanie wynosi 2,3% dla nowych środków do 150 tys. zł


-

mBANK

3,5% na powitanie

3,5%

3 miesiące

500 - 10.000 zł

* oferta skierowana do nowych klientów banku

* lokatę można otworzyć TYLKO razem z kontem osobistym

* zerwanie lokaty przed terminem, skutkuje oprocentowaniem na poziomie 0,1%

 


Lokata

Oprocentowanie

Okres trwania

Minimalna i maksymalna kwota

Dodatkowe informacje


NEST BANK

Lokata Witaj

4%

3 miesiące

1.000 - 10.000 zł

* oferta skierowana do nowych klientów banku, którzy założą  również bezpłatne konto osobiste - Nest

* możliwość otwarcia depozytu tylko w ciągu 30 dni od założenia konta osobistego

TOYOTA BANK

Plan Depozytowy

na 160 dni

2,50%

160 dni

3.000 - 13.000 zł

* lokatę można założyć TYLKO razem z rachunkiem osobistym - Konto Jedyne

* możliwość założenia nawet 10 lokat do 13 tys. zł każda
GET IN BANK

e-Lokata

na Nowe Środki

2,0%

4 miesiące

500 - 200.000 zł

* brak wymogu posiadania konta osobistego


 


Lokata

Oprocentowanie

Okres trwania

Minimalna i maksymalna kwota

Dodatkowe informacje


SANTANDER BANK

Lokata Direct

+ Wzrost

1,90%

24 miesięce

min. 5.000 zł

* brak wymogu posiadania/otwierania konta osobistego

* możliwość założenia lokaty 12-miesięcznej z oprocentowaniem 1,9%


-

LION'S BANK

Lokata Welcome

3%

40 dni

100.000 - 600.000 zł

* brak wymogu posiadania/otwierania konta osobistego

* możliwość otwarcia tylko jednej takiej lokaty

GET IN BANK

e-Lokata

Progresywna

1,95%

12 miesięcy

min. 500 zł

* oprocentowanie progresywne, zmienia się w kolejnych miesiącach: od 0,95% w pierwszym do 3,55% w ostatnim miesiącu (średnie oprocentowanie lokaty wyniesie 1,95% w skali roku)

* lokatę można zerwać z zachowaniem odsetek, ale wtedy oprocentowanie będzie mniejsze od podanego